day after day

  1. günden güne
  2. gün begün
ertesi gün
geçti Bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye
yarın değil , öbür gün