deal in a line

  1. Verb belli bir iş kolunda ticaret yapmak
  2. Verb bir dalda ticaret yapmak
  3. Verb belli bir işkolunda ticaret yapmak