deal in a line

  1. Fiil belli bir iş kolunda ticaret yapmak
  2. Fiil bir dalda ticaret yapmak
  3. Fiil belli bir işkolunda ticaret yapmak