deal strictly by the rules

  1. Verb kurallara sımsıkı bağlı kalarak davranmak