debt book

  1. meriyetten kalkan borç defteri
defterdeki alacaklar
defter deki alacaklar
tahsil edilmemiş alacaklar
defterde gösterilen alacak