decentralization committee

  1. sorumluluğu dağıtma kurulu