deception

  1. Noun desise
  2. Noun kanma
  3. Noun hile
  4. Noun aldatma, aldanma.
  5. Noun hile, yalan(cılık), düzen, dolap, dalavere.
muhabere şaşırtması
yalan dolan beceremeyen
hile kokmak Verb
kamuyu aldatmak Verb