decide in sb's favour

  1. Verb birinin lehine karar vermek