deforestation

  1. Noun ormanları yok etme
  2. Noun ormansız bırakma
  3. Noun ormandan yoksun bırakma
  4. Noun ağaçları yok etme