deforestation

  1. İsim ormanları yok etme
  2. İsim ormansız bırakma
  3. İsim ormandan yoksun bırakma
  4. İsim ağaçları yok etme