delay price increases as long as possible

  1. Verb fiyat artışını mümkün olduğu kadar geciktirmek