deliver a warning

  1. Verb uyarıda bulunmak
  2. Verb uyarmak
  3. Verb uyarı yapmak