depreciation calculated on original costs

  1. alış fiyatları üzerinden hesaplanan amortisman