desolations caused by war

  1. Noun savaşın ardında bıraktığı harabeler