die like flies

  1. kütle halinde/yığın yığın ölmek.