dietary

  1. besidüzensel, perhiz+.
    a dietary cure.
  2. perhiz/rejim yemeği.
  3. besidüzen kuralları.
  4. besidüzen(leme), beslenmeyi ayarlama.
  5. besidüzen/perhiz hakkında broşür.
Musevilerin dinî yemek kuralları.
rejim kuralları Noun