dilemma

 1. Noun çıkmaz, zor durum, zor seçenek: birbirinden kötü iki şıktan birini seçme zorunluğu.
  The dilemma was
  whether to lower prices or to accept fewer sales.
  to be in a dilemma = to be on the horns of a dilemma: çok zor durumda kalmak, ne yapacağını bilememek, çıkmaza saplanmak.
 2. Noun, Logic ikilem: karşıdakinin iki yandan kıstırılması: “A olunca B ve C'nin de olması zorunludur; ama ne B ne
  de C vardır, öyleyse A yoktur.” tasımı gibi.
çıkmazda olmak Verb
iki müşkül şıktan biri, iki ucu pis değnek, “aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık”.
ortaya zor bir durum çıkarmak Verb
birine seçmesi için iki seçenek tanımak Verb

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. İkilem, kıyâs-ı mukassim