direct exchange

  1. doğru kambiyo
  2. vasıtasız kambiyo
  3. Noun iki ülke arasında doğrudan doğruya yapılan kambiyo işlemleri
  4. üçüncü bir ülkeye ihtiyaç göstermeyen işlemler
  5. tahvil rayici
  6. Noun doğrudan yapılan kambiyo işlemleri
doğrudan çevirme hattı Communication
(telefon) doğrudan çevirme hattı