direct exchange

  1. doğru kambiyo
  2. vasıtasız kambiyo
  3. İsim iki ülke arasında doğrudan doğruya yapılan kambiyo işlemleri
  4. üçüncü bir ülkeye ihtiyaç göstermeyen işlemler
  5. tahvil rayici
  6. İsim doğrudan yapılan kambiyo işlemleri
doğrudan çevirme hattı İletişim
(telefon) doğrudan çevirme hattı