direct insurance

  1. vasıtasız sigorta
  2. reasüransın aksine doğru sigorta
  3. reassüransın aksine doğrudan sigorta