discount limit

  1. iskonto limiti (iskonto edilecek senetlere merkez bankasınca konulan sınır
  2. iskonto limiti