discuss something with someone

  1. Verb birşeyi biriyle görüşmek
  2. Verb birşey hakkında biriyle konuşmak
  3. Verb biriyle birşeyden bahsetmek
  4. Verb biriyle birşeyi ele almak