discuss something with someone

  1. Fiil birşeyi biriyle görüşmek
  2. Fiil birşey hakkında biriyle konuşmak
  3. Fiil biriyle birşeyden bahsetmek
  4. Fiil biriyle birşeyi ele almak