disposable

 1. Adjective, Environment-Ecology tek kullanımlık
 2. Adjective kullan-at, elden çıkarılabilir, (kullandıktan sonra) atılabilir, iade edilmez.
  disposable paper plates. disposable bottle.
 3. Adjective arı, net, safi, elde kalan, isteğe göre kullanılabilir, emre âmâde.
  What was your disposable (personal)
  income last year?
  disposable profits: safi kâr.
  disposable funds: emre âmâde para/tahsisat.
harcanabilir bütçe fazlası
tek kullanımlık önlük Noun, Personal Care-Hygiene
disponibl
likit mevcut para
elde mevcut para
isteğe göre kullanılabilecek sermaye
tek kullanımlık yüz maskesi Noun, Personal Care-Hygiene
tek kullanımlık maske Noun, Personal Care-Hygiene
emre hazır fon
el altındaki kullanılabilir para
emre hazır fon
kullanılabilecek para
tek kullanımlık eldiven Noun, Personal Care-Hygiene
bir kez kullanıp atılacak mallar Noun
atılabilir mallar (bir kez kullanıldıktan sonra atılan tüketim malları Noun
bir kez kullanılıp atılacak mallar Noun
ele geçen gelir
vergiler çıktıktan sonra kalan safi gelir
harcanabilir gelir (gelir vergisi gibi direkt vergiler ile sigorta gibi kanuni kesintiler çıktıktan sonra
geri kalan harcanabilir gelir
vergiden sonra kişinin dilediği gibi harcayabileceği gelir
devlete ödenen gider ve vergilerden geri kalan bölüm
kullanılabilir gelir
harcanabilir gelir
net gelir
tek kullanımlık yüz maskesi Noun, Personal Care-Hygiene
tek kullanımlık maske Noun, Personal Care-Hygiene
(US) vergiden sonra kişinin dilediği gibi harcayabileceği gelir
bilanço kârı
tasarruf edilebilir tereke payı
tasarruf nisabı (murisin serbestçe tasarrufta bulunabileceği miras hissesi
mirasçının serbestçe tasarrufta bulunabileceği miras hissesi
bilanço kârı
tek kullanımlık çarşaf Noun, Personal Care-Hygiene
(bütçe) tasarruf için emre amade fazla para
tek kullanımlık havlu Noun, Personal Care-Hygiene