1. Sıfat, Çevre ve Ekoloji tek kullanımlık
 2. Sıfat kullan-at, elden çıkarılabilir, (kullandıktan sonra) atılabilir, iade edilmez.
  disposable paper plates. disposable bottle.
 3. Sıfat arı, net, safi, elde kalan, isteğe göre kullanılabilir, emre âmâde.
  What was your disposable (personal)
  income last year?
  disposable profits: safi kâr.
  disposable funds: emre âmâde para/tahsisat.
harcanabilir bütçe fazlası
tek kullanımlık önlük İsim, Kişisel Bakım ve Hijyen
disponibl
likit mevcut para
elde mevcut para
isteğe göre kullanılabilecek sermaye
tek kullanımlık yüz maskesi İsim, Kişisel Bakım ve Hijyen
tek kullanımlık maske İsim, Kişisel Bakım ve Hijyen
emre hazır fon
el altındaki kullanılabilir para
emre hazır fon
kullanılabilecek para
tek kullanımlık eldiven İsim, Kişisel Bakım ve Hijyen
bir kez kullanıp atılacak mallar İsim
atılabilir mallar (bir kez kullanıldıktan sonra atılan tüketim malları İsim
bir kez kullanılıp atılacak mallar İsim
ele geçen gelir
vergiler çıktıktan sonra kalan safi gelir
harcanabilir gelir (gelir vergisi gibi direkt vergiler ile sigorta gibi kanuni kesintiler çıktıktan sonra
geri kalan harcanabilir gelir
vergiden sonra kişinin dilediği gibi harcayabileceği gelir
devlete ödenen gider ve vergilerden geri kalan bölüm
kullanılabilir gelir
harcanabilir gelir
net gelir
tek kullanımlık yüz maskesi İsim, Kişisel Bakım ve Hijyen
tek kullanımlık maske İsim, Kişisel Bakım ve Hijyen
(US) vergiden sonra kişinin dilediği gibi harcayabileceği gelir
bilanço kârı
tasarruf edilebilir tereke payı
tasarruf nisabı (murisin serbestçe tasarrufta bulunabileceği miras hissesi
mirasçının serbestçe tasarrufta bulunabileceği miras hissesi
bilanço kârı
tek kullanımlık çarşaf İsim, Kişisel Bakım ve Hijyen
(bütçe) tasarruf için emre amade fazla para
tek kullanımlık havlu İsim, Kişisel Bakım ve Hijyen