distill

 1. Verb damıtmak, imbikten çekmek, taktir etmek.
  Water can be made pure by distilling it.
 2. Verb damıtarak arıtmak/koyulaştırmak/elde etmek/tasfiye etmek.
  Gasoline is distilled from crude oil. to distill whisky.
 3. Verb damıtılmak, imbikten geçmek.
 4. Verb buharlaşıp yoğuşmak/yoğunlaşmak, tekâsüf etmek.
  In certain conditions, water distills through hard
  rocks and appears in drops on the surface.
 5. Verb özetlemek, özünü çıkarmak, süzmek, en önemli kısımlarını almak.
  A jury must distill the truth from
  the testimony of the witnesses.
 6. Verb damlalar hasıl etmek, damla damla belir(t)mek.
  The clouds distill rain.
(damıtarak) çıkarmak/ayırmak.
Sea water can be made fit to drink by distilling out the salt.