doomed to fail

  1. Adjective başarısız olmaya mahkum