drawer fellow

  1. birlikte keşide eden
bir senedin ortak keşidecisi