dummy

 1. taklit, yapay, sun'î, yapma, suret, kopya, sahte, kalp, yalancı.
  All the articles in this window are
  dummies. a dummy gun made of wood.
 2. kukla, manken.
  a dressmaker's dummy.
 3. budala/aptal/ahmak/akılsız kimse.
 4. sükûtî, az konuşan kimse.
 5. sözde kendisi gerçekte başkası adına hareket eden (kimse).
 6. sessiz, dilsiz, dili tutulmuş.
 7. (briç) kartları göstererek oynanan.
 8. Printing sayfa düzenleme, mizanpaj.
 9. emzik, yalancı meme.
 10. Transitive Verb
  dummy up
  basım sayfa düzenlemek.
  The editor dummied up the front page. The book is dummied
  and ready to go to press.
 11. Transitive Verb (başkasına devretmek için) kendi adına arazi satın almak.
 12. Transitive Verb kuklasını yapmak.
paravan şirket
paravan şirket
kukla aygıt Information Technology
ayar dişlisi
konuşmamak, susmak.
sağır değişken: bir matematik ifadenin değerini değiştirmeyecek şekilde bir değişken yerine konulan başka değişken. Noun
hayali ihracat