1. taklit, yapay, sun'î, yapma, suret, kopya, sahte, kalp, yalancı.
  All the articles in this window are
  dummies. a dummy gun made of wood.
 2. kukla, manken.
  a dressmaker's dummy.
 3. budala/aptal/ahmak/akılsız kimse.
 4. sükûtî, az konuşan kimse.
 5. sözde kendisi gerçekte başkası adına hareket eden (kimse).
 6. sessiz, dilsiz, dili tutulmuş.
 7. (briç) kartları göstererek oynanan.
 8. Matbaacılık sayfa düzenleme, mizanpaj.
 9. emzik, yalancı meme.
 10. Geçişli Fiil
  dummy up
  basım sayfa düzenlemek.
  The editor dummied up the front page. The book is dummied
  and ready to go to press.
 11. Geçişli Fiil (başkasına devretmek için) kendi adına arazi satın almak.
 12. Geçişli Fiil kuklasını yapmak.
paravan şirket
paravan şirket
kukla aygıt Bilgi Teknolojileri
ayar dişlisi
konuşmamak, susmak.
sağır değişken: bir matematik ifadenin değerini değiştirmeyecek şekilde bir değişken yerine konulan başka değişken. İsim
hayali ihracat