early bird

  1. erken kalkan.
    The early bird catches the worm: Erken kalkanın nasibi bol olur.
  2. Noun erkenci, erken kalkan/davranan/gelen kimse.
  3. Noun Avrupa ile ABD arasında telefon/TV haberleşmesi sağlayan uydu.
erken kalkan yol alır
sabahçı
erken kalkan
sabah erken kalkan kişi