earn an honest penny

  1. Verb alnının teriyle para kazanmak
dürüstlükle/namusu ile/ alın teri ile para kazanmak, helâl para kazanmak.