ederinden aşağı değerlendirmek

  1. Verb to undervalue