egg and dart

  1. beyzî süs, binaların cephelerini süslemek için yapılan yumurta ve kargı biçimli kabartma desen.