egg head

  1. entel
aydın/münevver kimse, entelektüel. Noun
entelektüel kişi