aydın/münevver kimse, entelektüel. İsim
entelektüel kişi