emir

 1. Noun (Arap ülkelerinde) emir, başkan, reis, komutan.
 2. Noun Hz. Muhammet soyundan gelenlerin şeref unvanı.
 3. emirlik.
 1. Noun order
 2. bidding
 3. charge
 4. command
 5. commission
 6. emir
 7. fiat
 8. mandat
 9. pleasure
 10. precept
 11. prescript
 12. rescript
 13. sway
 14. Noun decree
 15. warrant
 16. Noun injunction
 17. Noun instruction
 18. Noun prescription
 19. Noun requisition
 20. mandate
 21. Noun, Religion-Faith commandment
 22. directive
 23. statute
 24. ordinance
 25. dictation
 26. Noun direction
 27. dictate
 28. behest
 29. decision
 30. prince
 31. adjuration
 32. desire
 33. edict
 34. enjoinment
 35. imperative
 36. word
ordinance Noun, Law
expulsion order Noun, International Law
oral order Noun, Law
arrest order Noun, Law
Decalogue Noun, Religion-Faith
the 10 Commandments Noun, Religion-Faith
constitutional order
bunch of orders
provisional order
(Br) provisional order
secret order
good-till-cancelled order
statutory order
statutory order
countermandate
counterorder
unconditional order
positive order
peremptory order
distinct order
imperative order
confiscation order
the Ten Commandments Noun, Religion-Faith
Decalogue Noun, Religion-Faith
Ten Commandments Noun, Religion-Faith
special order
decree
contingent order
unconditional order
unlimited order
no limit order
final order
verbal order
oral order Noun, Law
written order
order in writing
getting an order
to await orders Verb
to signal an order Verb
issuance of an order
to pass an ordinance Verb
to process orders Verb
to issue an ordinance Verb
(mil) orderly book
to obey orders Verb
batman
to be on orderly duty Verb
in a tone of command
mandatory sign Noun
orderly officer
aide-de-camp Noun, Military
to be on orderly duty Verb
by orders
to act upon an order Verb
order and command Noun, Military
command channel
order and instruction Noun, Military
committer
to order someone around Verb
to order someone about Verb
to order Verb
to direct Verb
to give orders Verb
to give an order Verb
to come through on Verb
to give a buying-selling order Verb
municipal ordinance Noun
to emit on order Verb
to issue an order Verb
to emit an order Verb
to ignore an order Verb
to transit an order Verb
to revoke an order Verb
to process an order Verb
to transmit an order Verb
to act upon an order Verb
to take an order for sth Verb
to direct someone to do sth Verb
to be in sb's command Verb
to issue a warrant for the arrest of sb Verb
to mandate Verb
sealed orders Noun
to give an administrative order Verb
to give an administrative order Verb
to give orders for the work to be started Verb
to give orders for the work to be started Verb
statutory order
to our own order
sealed orders
special order
to take orders only from sb Verb
to take orders only from one person Verb
contingent order
to make an order of conditional discharge Verb
unconditional order
to be under sailing orders Verb
oral order
to warrant the arrest of the suspected criminal Verb
to make an order for winding up Verb
to make an order prohibiting a public procession Verb
to make an order prohibiting a public procession Verb
order to transfer
command centre (center ,)
written order
order in writing
to order a new trial Verb
upon orders from above approximate-limit order

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

 1. Bir şeyin yapılması veya yapılmaması husûsunda ... istenen zorlayıcı söz, buyruk
 2. İş, şey, ... olay, hâdise
 3. Bir kavim ... bey, reis