1. İsim (Arap ülkelerinde) emir, başkan, reis, komutan.
 2. İsim Hz. Muhammet soyundan gelenlerin şeref unvanı.
 3. emirlik.
 1. İsim order
 2. bidding
 3. charge
 4. command
 5. commission
 6. emir
 7. fiat
 8. mandat
 9. pleasure
 10. precept
 11. prescript
 12. rescript
 13. sway
 14. İsim decree
 15. warrant
 16. İsim injunction
 17. İsim instruction
 18. İsim prescription
 19. İsim requisition
 20. mandate
 21. İsim, Din ve İnanç commandment
 22. directive
 23. statute
 24. ordinance
 25. dictation
 26. İsim direction
 27. dictate
 28. behest
 29. decision
 30. prince
 31. adjuration
 32. desire
 33. edict
 34. enjoinment
 35. imperative
 36. word
ordinance İsim, Hukuk
expulsion order İsim, Uluslararası Hukuk
oral order İsim, Hukuk
arrest order İsim, Hukuk
Decalogue İsim, Din ve İnanç
the 10 Commandments İsim, Din ve İnanç
constitutional order
bunch of orders
provisional order
(Br) provisional order
secret order
good-till-cancelled order
statutory order
statutory order
countermandate
counterorder
unconditional order
positive order
peremptory order
distinct order
imperative order
confiscation order
the Ten Commandments İsim, Din ve İnanç
Decalogue İsim, Din ve İnanç
Ten Commandments İsim, Din ve İnanç
special order
decree
unlimited order
no limit order
final order
verbal order
oral order İsim, Hukuk
contingent order
unconditional order
written order
order in writing
getting an order
to await orders Fiil
to signal an order Fiil
issuance of an order
to pass an ordinance Fiil
to process orders Fiil
to issue an ordinance Fiil
(mil) orderly book
to obey orders Fiil
batman
to be on orderly duty Fiil
in a tone of command
mandatory sign İsim
orderly officer
aide-de-camp İsim, Askerlik
to be on orderly duty Fiil
by orders
to act upon an order Fiil
order and command İsim, Askerlik
command channel
order and instruction İsim, Askerlik
committer
to order someone around Fiil
to order someone about Fiil
to order Fiil
to direct Fiil
to give orders Fiil
to give an order Fiil
to come through on Fiil
to give a buying-selling order Fiil
municipal ordinance İsim
to emit on order Fiil
to issue an order Fiil
to emit an order Fiil
to ignore an order Fiil
to transit an order Fiil
to revoke an order Fiil
to process an order Fiil
to transmit an order Fiil
to act upon an order Fiil
to take an order for sth Fiil
to direct someone to do sth Fiil
to be in sb's command Fiil
to issue a warrant for the arrest of sb Fiil
to mandate Fiil
sealed orders İsim
to give an administrative order Fiil
to give an administrative order Fiil
to give orders for the work to be started Fiil
to give orders for the work to be started Fiil
statutory order
to our own order
sealed orders
special order
to take orders only from sb Fiil
to take orders only from one person Fiil
to be under sailing orders Fiil
oral order
contingent order
to make an order of conditional discharge Fiil
unconditional order
to warrant the arrest of the suspected criminal Fiil
to make an order for winding up Fiil
to make an order prohibiting a public procession Fiil
to make an order prohibiting a public procession Fiil
order to transfer
command centre (center ,)
written order
order in writing
to order a new trial Fiil
upon orders from above approximate-limit order

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Bir şeyin yapılması veya yapılmaması husûsunda ... istenen zorlayıcı söz, buyruk
 2. İş, şey, ... olay, hâdise
 3. Bir kavim ... bey, reis