emphasize in one's speech

  1. Verb konuşmasında belirtmek