endorsable instrument

  1. arkasına imza atılmış belge
  2. ciro edilebilir senet