ene

  1. = east-northeast.
doymamış karbonlu hidrojenleri özellikle alkenleri niteler:
anthracene, benzene, butylene gibi. Suffix
= east-northeast.

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Arapça’da tekil birinci şahıs zamîri olan ... felsefede “ben” anlamında kullanılır