enlarge a photograph

  1. Verb bir fotoğrafı büyütmek