enlarge

  1. Verb genişle(t)mek, büyü(t)mek, çoğal(t)mak, tevsi/tevessü etmek.
  2. Verb (fotoğrafı) büyütmek.
işini büyütmek Verb
tanıdık çevresini genişletmek Verb
servetini artırmak Verb
evini büyütmek Verb
bilgisini artırmak Verb
servetini artırmak Verb
ikametgâhını genişletmek Verb
görüş açısını genişletmek Verb
sözcük dağarcığını zenginleştirmek Verb
bir fotoğrafı büyütmek Verb
mahkemeye verilen teminatı artırmak Verb
bir firmayı büyütmek Verb
kefaleti artırmak Verb
ayrıntılamak, tafsil etmek, ayrıntılı olarak yazmak/konuşmak, ayrıntılarıyla açıklamak/izah etmek.
The
reporter asked him to enlarge on his earlier statement.
bir oran dahilinde büyütmek Verb
harekât sahasını genişletmek Verb
zihnini genişletmek Verb
senedin ödeme tarihini ertelemek Verb
kapsamını genişletmek Verb
bir konuyu açmak Verb
(fotoğrafçılık) iyi büyütülmeye elverişli olmak Verb