equality of arms principle

  1. Noun, Law silahların eşitliği ilkesi