essential commodities

  1. Noun temel mallar (kabul edilebilir asgari hayat standardı için gerekli sayılan mallar