exactly

 1. Adverb kesinlikle, kat'iyetle, kesin/kat'î olarak.
 2. Adverb tamamıyla, tamamen, tam, tamı tamına, dakik olarak.
  The train arrived exactly at 9 o'clock, neither
  earlier, nor later. The doctor told him not to smoke, but he did exactly the opposite.
 3. Adverb aynen, tıpatıp, doğru olarak, dosdoğru, yanlışsız/hatasız olarak.
  Tell me exactly where she is.
 4. Adverb (birisinin sözünü tasdik/teyit için) tamam, çok doğru, tamamıyla haklısınız, aynen öyle.
  “We need
  a drink.” “exactly! Let's have one.”
tam olarak bilmek Verb
(a) pek/okadar … değil, hakikatte/aslında … değil.
We're not exactly diving fast: Okadar hızlı
sürmüyoruz.
She's not exactly stupid, but … : Aslında aptal değildir ama … (b) (cevap olarak) pek öyle değil.
özdeş