excuse someone from attendance

  1. Verb birini mevcut bulunamayacağı için mazur görmek