excuse someone from attendance

  1. Fiil birini mevcut bulunamayacağı için mazur görmek