exercise one's influence on sb

  1. Verb birinin üzerinde nüfuzunu kullanmak