explain a passage

  1. Verb bir ibarenin anlamını anlatmak
bir ibareyi birine açıklamak Verb